SLAM® regulerer efterklangstiden i bassen

 
SLAM® er en af de få effektive basabsorbenter, der findes, og dermed en af de meget få akustiske indretninger, der kan regulere efterklangstiden ved de lave frekvenser. SLAM® blev udviklet af undertegnede på Lydteknisk Institut i 1980’erne, da der var behov for at kunne efterregulere en del lydstudier i basområdet, altså sænke efterklangstiden. En af de første opgaver var at efterregulere TV2’s nye provinsstudier, som var etableret uden forståelse for vigtigheden af - også i TV-sammenhæng - en studieakustik, der var kontrolleret i basområdet.
 

Ud af BBC’s akustiske forskningslaboratorium

 
SLAM® er ikke patenteret, den er ikke en ny opfindelse, men en videreudvikling og opdatering af nogle eksperimenter, som BBC foretog allerede i slutningen af 1950’erne i deres akustiske forskningslaboratorier. Sådanne laboratorier havde alle europæiske statsradiofonier med respekt for sig selv dengang, også Danmarks Radio.
 

Absorberer op til 80 % af lydenergien

i frekvensområdet 60-100 Hz

 
SLAM® absorbenten er en klassisk membran-absorbent der absorberer i frekvensområdet 60 til 150 Hz. Samtidig er den smal i sit virkningsområde og praktisk taget uden virkning over ca. 200 Hz.
 
Den er særlig effektiv i frekvensområdet 70-100 Hz. med en absorptionskoefficient på op imod 80 %. En normal membran-absorbent har en maksimal absorptionskoefficient på typisk omkring 20 %.
 

Kunststof-folie med store indre tab

 
I den oprindelige BBC-version var absorbenten forsynet med en membran af tagpap, som var imprægneret med bitumen (kunstgummi). Gad vidst, hvad brandmyndighederne har sagt dengang...
 
Vi videreudviklede absorbenten på Lydteknisk Institut, og den bitumen-imprægnerede tagpap (et temmelig nasty materiale) blev erstattet af en ca. 3 mm tyk kunststof-folie.
 
Den valgte kunststof-folie har den fordel, at den har store ”indre tab”, som i denne sammenhæng viser sig som en fordel.
 
Et materiales ”indre tab” kan beskrives ved den lyd materialet udsender, når man slår det an. En jernplade klinger tydeligt med en klang, hvorimod en papplade udsender en helt død lyd. Forklaringen er netop, at pappladen har store indre tab sammenlignet med jernpladen. De tilsvarende store indre tab i kunststofmembranen giver en betydelig lydabsorberende virkning omkring resonans, og materialet er derfor meget velegnet til vores formål.
 

Hvor meget membran-absorbent?

 
Absorbentens virkning på et givet rum er afhængig af, hvor mange kvadratmeter absorbent, man bringer ind i rummet. Her bør man kontakte en akustikspecialist, der kan lave de nødvendige beregninger.
 
Eksempelvis vil der i et studie eller kontrolrum på 50 m3 typisk skulle bruges membran-absorbenter på måske i alt omkring 6-8 m2.

 

Gør-det-selv-typen kan selv bygge en SLAM-basabsorbent

 
Du kan rekvirere de færdige tegninger og byggebeskrivelsen af konstruktionen gratis. Kontakt mig via kontaktformularen.
 
SLAM® absorbenten, dvs. den aktive plastfolie, kan bestilles direkte fra importøren.
 
Tykkelsen af materialet er godt 3 mm og ligger i ruller med en bredde på 1250 mm. Konstruktionen kan derfor med fordel opbygges i flade kasser på fx 1200 x 1800 mm og underopdeles/understøttes i 600 x 600 mm moduler.
 

Absorptionskoefficienten for SLAM®

 
Til brug for beregningerne findes der et sæt laboratoriemålte absorptionskoefficienter. Værdierne gælder for en kassedybde på 180 mm, og man får herved den maximale absorption i området omkring 80 til 90 Hz. Derefter falder virkningen mod højere (og meget lavere) frekvenser.
 
Ved at variere kassens dybde kan resonansfrekvensen for SLAM®-absorbenten varieres. Den her valgte dybde (180 mm) er et passende kompromis mellem en praktisk kassedybde og en hensigtsmæssig resonansfrekvens. Den vil ofte være anvendelig i de fleste tilfælde i studier og kontrolrum.
 
De laboratoriemålte absorptionskoefficienter kan rekvireres sammen med byggebeskrivelsen via kontaktformularen. 
 

Har du brug for råd og vejledning?

 
Opstår der problemer med konstruktionen, er du velkommen til at kontakte mig via kontaktformularen. Har du brug for min hjælp til design af studiet, tager jeg et konsulenthonorar – Du får naturligvis altid et tilbud først.

Kontakt mig her »
Kontakt mig
Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon
+45 20 12 50 09, eller via formularen herunder.
Name:
*
Phone:
*
E-mail:
*
Beskriv opgaven:
 
Referencer
Artikler
Om Voetmann
Kontakt mig her
Voetmann Akustik
Forhåbningsholms Allé 2
1904 Frederiksberg C
Telefon: +45 20 12 50 09
E-mail: jvoetmann@mail.dk
CVR: 57064455
Voetmann Akustik | Forhåbningsholms Allé 2 | 1904 Frederiksberg C | Tlf.: +45 20 12 50 09