God lyd i kirker er en seriøs akustisk udfordring

Hvorfor? Fordi vi i kirken har at gøre med to akustiske ønsker, der umiddelbart modarbejder hinanden: Den lange efterklangstid (i store kirker over 6 sekunder!)  passer til den musik, der er komponret til kirkerummet. På den anden side ønsker vi samtidig god taleforståelighed, så vi klart og tydeigt kan høre det talte ord. Denne opnås til gengæld bedst i en kort efterklangstid. Oven i købet er kravet til taleforståeligheden i kirken relativt højt, fordi mange kirkegængere har høreproblemer.

Akustik og lydanlæg skal passe sammen

Men kan det overhovedet lade sig gøre at forene disse to indbyrdes modstridende krav? Ja, ved hjælp af moderne højttalersystemer, der er specielt udviklet til formålet. Samtidig opstiller man specifikke funktionskrav til anlægget, der sikrer, at man får anskaffet præcist det anlæg, der kan spille sammen med kirkens ofte lange efterklangstid.

Lang efterklangstid giver dårlig taleforståelighed

Igennem en årrække har jeg rådgivet menighedsråd i forbindelse med valg af højttalersystemer til kirker. Formålet med at installere et lydsystem er jo som nævnt at opnå en god taleforståelighed i en ofte meget vanskelig akustik. Kirken er gennem sin størrelse og materialevalget så at sige ”født” med en lang efterklangstid, og taleforståeligheden vil lide under dette, hvad de fleste sikkert selv har oplevet. Hvis tilhørerne så oven i købet har problemer med hørelsen, er det endnu vanskeligere at opfatte præstens ord eller de andre kirkelige handlinger korrekt. Og under alle omstændigheder er det unødigt anstrengende.

Høje, slanke højtalere er bedst i kirkens akustik

Rent akustisk handler det om, at højttalersystemet skal være udformet, så lydenergien koncentreres på tilhørerpladserne. Samtidig skal det undgås, at der stråles lydenergi ud på de hårde, lydreflekterende flader, som kirken jo domineres af.

Til dette formål anvendes nogle højt specialiserede højttalertyper, karakteriseret ved at være høje og slanke, såkaldte søjlehøjttalere (nogle af dem er 7 meter høje, men meget diskrete!). Den fysiske udformning sikrer, at søjlen udstråler lydenergi i en bred vifte ud til siderne, samtidig med at udstrålingen opad og nedadtil begrænses. Herved opnås, at så meget som mulig af lydenergien leveres til publikum, samtidig med at lydudstrålingen til murfladerne begrænses.

Stil krav til lydkvaliteten

Hertil kommer, at man i dag har metoder til at sikre den oplevede lydkvalitet  af systemerne. Man kan så at sige sætte tal på lydkvaliteten i en form, så man bagefter kan gå ind i den aktuelle kirke og måle taleforståeligheden af det færdige system. Man kan således  direkte konstatere, om de stillede lydkrav er opfyldt.

I de senere år har jeg rådgivet menighedsrådene i flere store kirker, bl.a. Roskilde og Aarhus Domkirker, og det har resulteret i etablering af virkelig fine lydanlæg. Når jeg nævner disse kirker er det ikke for at prale med størrelsen, men fordi de pga. deres størrelse og arkitektoniske udformning udgør store udfordringer for et hvilket som helst lydanlæg.
Kontakt mig
Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon
+45 20 12 50 09, eller via formularen herunder.
Name:
*
Phone:
*
E-mail:
*
Beskriv opgaven:
 
Referencer
Artikler
Om Voetmann
Kontakt mig her
Voetmann Akustik
Forhåbningsholms Allé 2
1904 Frederiksberg C
Telefon: +45 20 12 50 09
E-mail: jvoetmann@mail.dk
CVR: 57064455
Voetmann Akustik | Forhåbningsholms Allé 2 | 1904 Frederiksberg C | Tlf.: +45 20 12 50 09