Hvordan skaber man gode akustiske forhold for folk med høreproblemer?

Dette er en overset, men vigtig faktor inden for rumakustisk design. Man regner med, at omkring 600.000 mennesker i Danmark har høreproblemer af den ene eller anden slags, og en stor del af dem kæmper en daglig kamp for at fastholde jobbet i ulige konkurrence med normalthørende kolleger.

Dårlig akustik på arbejdspladsen – hårdt for dem med dårlig hørelse

Dårlig akustik på arbejdspladsen medfører gener for alle medarbejdere, men de akustiske problemer rammer kolleger med høreproblemer særlig hårdt. Samtidig ved vi, at mange arbejdspladser døjer med dårlige akustiske forhold. Det gælder fx mange storrumskontorer og andre kontorindretninger i ”minimaliststilen” (se artiklen om minimaliststilen).

Omvendt vil et rumakustik design, der tilgodeser medarbejdere med høreproblemer, også være en ren lise for normalthørende. Så hvad skal der til, akustisk?

Sådan skaber man god akustik 

 
Først og fremmest skal lokalets efterklangstid være kort, omkring 0,4 sekunder. Og det gælder i hele frekvensområdet. En så kort efterklangstid betyder i praksis, at et akustikloft i sig selv ikke er tilstrækkelig. Vægarealer skal som regel også indgå i det rumakustiske design. Der findes i dag en række vægabsorbenter på markedet, og de ser også rigtig godt ud, når de er kommet op. Man kan sågar få sine egne motiver trykt på vægabsorbenten uden de store merudgifter.
 

Undervisning af hørehæmmede kræver også sin akustik

For elever med høreproblemer er undervisningssituationen en stor udfordring, hvor akustikken ligeledes spiller en stor rolle. I det rumakustiske design er det især klasselokalets bagvæg, dvs. væggen bag eleverne, der skal være dæmpet – dette er den vigtigste flade i rummet og har en afgørende betydning for, om den hørehæmmede elev kan afkode, hvad læreren siger.

Da en væsentlig del af kommunikationen for elevens vedkommende foregår ved hjælp af mundaflæsning, så er belysningen af specielt lærerens ansigt meget vigtig.
Kontakt mig
Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon
+45 20 12 50 09, eller via formularen herunder.
Name:
*
Phone:
*
E-mail:
*
Beskriv opgaven:
 
Referencer
Artikler
Om Voetmann
Kontakt mig her
Voetmann Akustik
Forhåbningsholms Allé 2
1904 Frederiksberg C
Telefon: +45 20 12 50 09
E-mail: jvoetmann@mail.dk
CVR: 57064455
Voetmann Akustik | Forhåbningsholms Allé 2 | 1904 Frederiksberg C | Tlf.: +45 20 12 50 09