God akustik til kulturoplevelsen, arbejdspladsen og hjemmet.

 
Jeg designer akustik for musik- og teaterverdenen,arbejdspladsen og i private hjem. Som uafhængig akustikspecialist udarbejder jeg de optimale løsninger og foreslår materialer og konstruktioner, der passer bedst til den aktuelle opgave.

Sådan foregår det
I får en individuel løsning, der passer til rummets udformning, anvendelse og design. Der findes ikke én rigtig løsning på de akustikproblemer, I oplever, men mange rigtige løsninger, og vi finder sammen frem til den mest rigtige ved at drøfte muligheder og begrænsninger.

Der findes ikke en fast skabelon for vores mulige samarbejde, for jeg arbejder ikke med færdige koncepter og hyldevarer.
 
Ikke to opgaver er ens, men der er naturligvis visse fællestræk
Hvis der er tale om et eksisterende rum er det meget vigtigt, at jeg ser rummet. I kraft af min mangeårige erfaring kan jeg ofte ”læse” akustikken i et rum, og behøver derfor ikke altid at foretage målinger. Andre gange skal der en måling til for at stille den rette diagnose.
 
Derudover drøfter vil jeres oplevelser og erfaringer med lyden og rummet, jeres ønsker til akustikken, detaljer om, hvordan lokalet skal bruges, budgettet og ikke mindst jeres ønsker til det visuelle udtryk – altså designet i de akustiske indretninger.
 
Den akustiske diagnose og vores drøftelser munder ud i en anbefaling, der går på både materialer, mængden af lyddæmpende materiale og forslag til indretningen.
 
Det er en dynamisk proces, hvor jeg samarbejder med ejeren, arkitekten eller byggefirmaet, der står for at etablere akustikløsningen.
 
På siderne herunder kan du læse mere om
Akustik til musik, kunst og scene
Akustik på arbejdspladsen
Akustik i Hjemmet, samt sider der henvender sig specifikt til
dig, der er arkitekt og
dig der har et spillested eller leverer højtalersystemer.

Har du spørgsmål eller ønsker du uvildig akustisk rådgivning, så kontakt mig
Voetmann Akustik | Forhåbningsholms Allé 2 | 1904 Frederiksberg C | Tlf.: +45 20125009